Implants dentals

La implantologia, després d'una àmplia investigació científica, ha donat evidència que els implants dentals són la millor solució per a la substitució permanent de la falta de dents. Actualment és possible aconseguir resultats fiables que proporcionen una gran millora estètica i funcional al pacient.

L'implant dental és un cargol de titani que es col·loca dins de l'os i és acceptat per l'organisme com una cosa pròpia. D'aquesta manera, l'os creix ràpidament al voltant d'ell i es produeix una unió estable i duradora (osteointegració).
Sobre l'implant, es col·loca una corona de ceràmica, en la majoria dels casos, o de resina segons el cas.
Els implants poden substituir una sola dent, algunes o totes. Actualment, i en ocasions que ho permeten, es pot posar l'implant i la dent el mateix dia de la cirurgia. Això és el que anomenem la tècnica de "dents en un sol dia o implant immediat". Aquesta ha estat una gran aportació que ha donat comoditat als pacients. Podrem realitzar aquesta tècnica depenent de la quantitat i qualitat de l'os del pacient a la zona a restaurar, així com valorar l'estètica que requereix la posició a restaurar.
Avui dia el pacient ha de saber que amb les tècniques de regeneració òssia existents (elevació del si maxil·lar, augment de la vora alveolar, preservació de l’alvèol) podem col·locar implants dentals amb un percentatge d'èxit molt elevat en pràcticament tots els casos.
Resultats estètics i segurs. Els implants dentals tenen molts avantatges en comparació amb les solucions tradicionals de corones, ponts i pròtesis removibles. Els implants dentals S'assemblen en funció i estètica a les dents naturals.
Les dents del costat no són danyades per servir de suport a la nova pròtesi. Es considera un tractament definitiu.

TEMPS DE TRACTAMENT

1r Examinar prèviament la situació. Realitzar una adequada exploració i usar els mètodes diagnòstics adequats.
2n Inserció de l'implant dental. En aquest moment podem cobrir l'implant amb geniva, si hem fet regeneració òssia, o col·locar la dent provisional en el mateix moment de l'implant. Dents immediates o dents en un dia és el nom que rep aquest procediment nou.
3r Si no hem col·locat la dent el mateix dia de l'implant, esperem el temps necessari perquè es produeixi la integració òssia de l'implant, 3 mesos.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Són els implants dentals una solució de llarga durada? Els implants dentals són per a tota la vida perquè té lloc/ un fenomen biològic que produeix una unió a nivell molecular del titani amb l'os, anomenat osteointegració. Aquesta unió és tan forta que si volguéssim posteriorment separar el titani de l'os seria impossible.

És un procés molt dolorós? I el postoperatori? El pacient en cap moment sent dolor ni molèstia. La intervenció es duu a terme en la majoria dels casos, amb anestèsia local. En intervencions de llarga durada es pot recórrer a la sedació, si el pacient ho prefereix.
Al contrari del que pugui semblar, en molts casos el postoperatori suposa menys molèsties i incomoditats que les extraccions dentals. Únicament pot ocasionar petites molèsties durant el procés de cicatrització. En els casos de grans intervencions, amb regeneracions òssies i empelts, apareix freqüentment inflamació durant els primers dies, si bé no és dolorosa i permet fer vida normal.

Quant temps triga a posar-se un implant dental? La col·locació d'un implant unitari sol durar uns trenta minuts. Si substituïm amb implants dentals totes les dents, la cirurgia pot ser de fins a dues hores.

Quant de temps dura el tractament d'implants fins a tenir les dents? Els implants que utilitzem en la nostra consulta són els que menor interval de temps requereixen. Les pròtesis poden ser col·locades el mateix dia dels implants i, si això no és possible, esperarem entre 1 mes i mig i 3 mesos, depenent del tipus d'os. En casos en què hagi estat necessari realitzar empelts o regeneració òssia, el temps d'espera augmentarà variant entre els 6 mesos i 1 any.

Es requereix algun tipus de cura extra amb l'implant dental? Haurà de tenir les mateixes cures que amb les seves dents, una bona higiene diària i manteniment periòdic a la nostra consulta.