Sistema "IMPLANTS INMEDIATS"

DENTS FIXES EN UN DIA

Aquesta tècnica permet reemplaçar les dents perdudes en un sol dia. Està indicat fonamentalment per a desdentats totals o per a pacients que requereixin l'extracció de totes les seves peces.

La tècnica consisteix en un disseny especial de quatre implants col·locats de forma estratègica en el maxil•lar del pacient. D’aquesta manera les dents es posen al moment, sense esperar els habituals mesos, i les pròtesis no tenen base metàl·lica, sinó acrílica.
El resultat és que, en poques hores, es disposa d’una dentadura preparada per mastegar.

Menys despesa i mes confort per el pacient
La innovadora tècnica All on Four permet, a més d’un extraordinari estalvi de temps (ja que es realitza en el mateix dia), un gran estalvi quant a costos del material, ja que la pròtesi que es col·loca és totalment acrílica. Amb aquesta tècnica s’eviten els empelts d’ossos i altres mètodes més complexos.

El procés a seguir és, una primera fase quirúrgica en què es col·loquen els 4 o 6 implants, depenent del cas, i després es prenen els motlles per a la confecció d'una pròtesi provisional. Aquest procediment sol durar aproximadament entre 1 hora i mitja i 2 hores. Habitualment es realitza al matí.
A la tarda el pacient torna a la consulta i se li col·loca la pròtesi de resina provisional fixa, la qual va cargolada sobre els implants.

Passats entre 3 i 4 mesos, temps necessari perquè els teixits tous del pacient adquireixin la seva morfologia definitiva, es col·loquen les pròtesis definitives.
És important assenyalar que, en els casos que sigui necessari realitzar extraccions dentàries, aquestes es realitzaran simultàniament a la col·locació dels implants, per evitar d'aquesta manera sotmetre el pacient a dues cirurgies i la incomoditat que això comporta.

Cal destacar els avantatges d'aquesta tècnica respecte a les tradicionals, ja que el pacient des del primer dia recupera l'estètica i la funció, i evita les molèsties que ocasiona portar una pròtesi removible. En reposar les peces perdudes en la seva forma i mida, es millora la vocalització i es recupera el somriure, que ha estat des de sempre un indicador de salut i benestar.

És important assenyalar que, com a mesura postoperatòria especial, el pacient haurà de portar una dieta tova durant 1 mes i mig, per tal que el procés biològic d'osteointegració s'efectuï amb els implants en funció.
La possibilitat de realitzar aquesta tècnica està condiciona a la disponibilitat i qualitat òssia de cada pacient en particular.

Les tècniques de funció immediata també es poden aplicar a pacients que només hagin perdut una o diverses peces dental, o bé, sigui necessària la substitució, per evitar d'aquesta manera els probelemes estètics i de relació que pot patir la pèrdua d'una dent a la zona anterior de la boca.